تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

بیگانگان

حضور فرازمینی ها بر روی زمین

ادعای ترسناک استاد دانشگاه استنفورد: حضور فرازمینی ها بر روی زمین

سیگنال اسرارآمیز

‍ ما هر ثانیه صدها سیگنال اسرارآمیز با منشأ ناشناخته از فضا دریافت می‌کنیم

تیغه ۱۰۰۰۰ ساله

کشف تیغه ۱۰۰۰۰ ساله که از آلومینیوم خالص ساخته شده در کشور رومانی

ستاره KIC 84‌62‌852

راز ستاره KIC 84‌62‌852 چیست |آیا پای فرازمینی ها در کار است؟

مشاهده شی ناشناس

مشاهده شی ناشناس توسط فضانورد سابق ناشا |باز آلدرین

نیل آرمسترانگ

مشاهده فرازمینی ها توسط فضانورد سابق ناسا | نیل آرمسترانگ

اقوام مایا و فرازمینیها

ارتباط اقوام مایا و فرازمینیها

صورت فلکی اوریون

همراستایی اهرام ثلاثه با سه ستاره کمربند صورت فلکی اوریون

منشا نامعلوم دانش مصریان باستان

منشا نامعلوم دانش مصریان باستان آیا پای فرازمینی ها در کار است

اسرار آخرین سفر به ماه و اشیای عجیب برروی ماه