تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

مکان های باستانی

هرم خئوپس مصر

ایا میدانید اگر ارتفاع هرم خئوپس مصر را 150 میلیون برابر کنیم اندازه فاصله زمین تا خورشید بدست میاید ؟!!!

تندیس خدای Tlaloc

تندیس خدای Tlaloc که از آسمان افتاد

غول آتاکاما

غول آتاکاما در دامنه تپه ای در شیلیغول آتاکاما

کشف سنگ های بیگانه در بوسنی

کشف سنگ های بیگانه در بوسنی

اهرام بوسنی

اهرام بوسنی با قدمت 30000 هزار ساله

سفر در زمان در متون کهن

توصیف سفر در زمان در متون کهن

دروازه ستارگان

پیدا کردن دروازه ستارگان در عراق

تمدنی پیشرفته در عصر یخبندان

نقشه های باستانی شاهان دریا : شواهدی از تمدنی پیشرفته در عصر یخبندان

بیگانگان در نقاشی باستان

بیگانگان در نقاشی باستان

شهر آتلانتیس

جاده ای منتهی به شهر آتلانتیس در اعماق اقیانوس