تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

مکان های باستانی

هرم مایاها

کشف سازه ای جدید و ناشناخته در زیر هرم مایاها در مکزیک

دروازه خدایان

دروازه خدایان در پرو

آثار تمدن گمشده

کشف اسرارآمیز آثار تمدن گمشده ماقبل تاریخ در بولیوی

لشکر افسانه‌ای کمبوجیه

راز ناپدید شدن لشکر افسانه‌ای کمبوجیه در مصر

تمدن گمشده

تمدن گمشده و اسرارآمیز اندوزیتی ایکا در پرو

آرگوس صد چشم

آرگوس صد چشم در اسطوره‌های یونان،

تابوتی 800 میلیون

کشف جسد زنی در تابوتی 800 میلیون ساله در روسیه سال 1969

کشف اسرارآمیز شهری زیرزمینی و باستانی در ترکیه

کشف اسرارآمیز شهری زیرزمینی و باستانی در ترکیه

آنوناکی ها

آیا آنوناکی ها خالق انسانند، یا سومریها خیال پرداز بوده اند؟

ماشینهای سفر در زمان

‍ آیا اهرام ماشینهای سفر در زمان هستند؟