تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

منظومه شمسی

سردترین نقطه جهان

سردترین نقطه جهان که شناخته شده کجاست؟

سیگنال اسرارآمیز

‍ ما هر ثانیه صدها سیگنال اسرارآمیز با منشأ ناشناخته از فضا دریافت می‌کنیم

بزرگترین الماس جهان

بزرگترین الماس جهان : به بزرگی یک سیاره

ستاره KIC 84‌62‌852

راز ستاره KIC 84‌62‌852 چیست |آیا پای فرازمینی ها در کار است؟

اقیانوس در زیر سطح سیاره کوتوله سرس

یک اقیانوس در زیر سطح سیاره کوتوله سرس “ceres” قرار دارد

توده عظیم آب در یک ستاره دورافتاده

کشف توده عظیم آب در یک ستاره دورافتاده

بهترین والپیپر های کهکشان

بهترین والپیپر های کهکشان | galaxy wallpaper

سیاه‌چاله‌ای با جرم ۱۸ میلیارد برابر خورشید

سیاه‌چاله‌ای با جرم ۱۸ میلیارد برابر خورشید با سرعت یک سوم سرعت نور می‌چرخد

سیاره زمین پوشیده از یخ

میلیون ها سال قبل سیاره زمین پوشیده از یخ بوده

سیاره مریخ

سیاره مریخ در گذشته به دور خود حلقه داشته است.