تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

سرعت حرکت زمین چقدر می باشد؟

سرعت حرکت زمین

سرعت حرکت زمین چقدر می باشد؟

میانگین سرعت زمین در مدارش به دور خوشید ۸ر۲۹ کیلومتر در ثانیه است. این برابر است با ۱۰۷ هزار کیلومتر در ساعت که بیشتر از دو و نیم برابر سرعت یک فضاپیمای آپولو است.

در طول سال سرعت زمین تغییر می کند زیرا فاصله زمین تا خورشید نیز تغییر می کند. هر چه زمین به خورشید نزدیک تر شود، سریع تر می شود. وقتی زمین در حضیض است سرعت آن حدود ۳ر۳۰ کیلومتر در ثانیه و وقتی که در اوج است تندی آن به ۳ ر۲۹ کیلومتر در ثانیه کاهش می یابد. زمین به دور محورش هم می گردد و اگر ما روی استوا باشیم با سرعت ۱۷۰۰ کیلومتر در ساعت در حال چرخش خواهیم بود.

به دلیل این که زمین یک کره است، هر چه از استوا دور شویم از تندی آن کاسته می شود. در عرض جغرافیایی لندن (۵۱ و یک دوم درجه شمالی) ما با سرعت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت در حال چرخش هستیم.

سرعت حرکت زمین چقدر می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *