تک کنترل– آخرین اخبار تکنولوژی

شهاب سنگ ها چگونه تشکیل می شوند ؟

شهاب سنگ ها چگونه تشکیل می شوند ؟ @mmufo شهاب سنگ ها از سنگ و فلز تشکیل شده اند . این شهاب سنگ ها با سرعتی حداقل ۱۱ کیلوتر در ثانیه به جو زمین وارد می شوند که این سرعت باعث سوختن و تشعشع حاصل از آن می گردد . هر ساله چندین هزار شهاب سنگ وارد جو زمین می شود اما فقط تعداد بسیار کمی از آنها به سطح کره زمین اصابت می کنند . بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده از جنس آهن است و ۶۶ تن وزن دارد . این شهاب سنگ احتمالا در دوران ماقبل تاریخ به منطقه ای از زمین که هم اکنون زامیبیا نامیده می شود اصابت کرده است . @mmufo یافتن شهاب سنگ ها بسیار مشکل است . اخیرا دانشمندان تعدادی از آنها را در مناطق قطب جنوب و قطب شمال پیدا کرده اند . تعداد بسیار زیادی از این شهاب سنگ ها با قدرت بسیار زیادی به سیارات یا اقماری که در آن ها جو یا اتمسفر وجود ندارد اصابت می کنند . دانشمندان تخمین می زنند که روی سطح کره ماه بیش از سه ملیون حفره وجود دارد که به دلیل سقوط یا برخورد این شهاب سنگ ها بوجود آمده است .قطر بعضی از آنها به یک متر یا بیشتر میرسد . اما حفره ناشی از برخورد شهاب سنگ ها با سطح زمین به ندرت مشاهده می شود زیرا جو زمین سرعت شهاب سنگ ها را گرفته و در همان جو آن ها را می سوزاند .

شهاب سنگ ها چگونه تشکیل می شوند ؟

شهاب سنگ ها از سنگ و فلز تشکیل شده اند . این شهاب سنگ ها با سرعتی حداقل ۱۱ کیلوتر در ثانیه به جو زمین وارد می شوند که این سرعت باعث سوختن و تشعشع حاصل از آن می گردد .

هر ساله چندین هزار شهاب سنگ وارد جو زمین می شود اما فقط تعداد بسیار کمی از آنها به سطح کره زمین اصابت می کنند . بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده از جنس آهن است و ۶۶ تن وزن دارد . این شهاب سنگ احتمالا در دوران ماقبل تاریخ به منطقه ای از زمین که هم اکنون زامیبیا نامیده می شود اصابت کرده است .

یافتن شهاب سنگ ها بسیار مشکل است . اخیرا دانشمندان تعدادی از آنها را در مناطق قطب جنوب و قطب شمال پیدا کرده اند . تعداد بسیار زیادی از این شهاب سنگ ها با قدرت بسیار زیادی به سیارات یا اقماری که در آن ها جو یا اتمسفر وجود ندارد اصابت می کنند .

دانشمندان تخمین می زنند که روی سطح کره ماه بیش از سه ملیون حفره وجود دارد که به دلیل سقوط یا برخورد این شهاب سنگ ها بوجود آمده است .قطر بعضی از آنها به یک متر یا بیشتر میرسد . اما حفره ناشی از برخورد شهاب سنگ ها با سطح زمین به ندرت مشاهده می شود زیرا جو زمین سرعت شهاب سنگ ها را گرفته و در همان جو آن ها را می سوزاند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *